מטרות
לשפר באופן משמעותי את נתוני המיצ"ב בתחום
המדעים בבתי הספר בגבעת אולגה.
ליצור מוטיבציה בקרב הילדים בשכונה להתפתח
בתחום המדע והסביבה.
לבנות צוות מקצועי בבתי הספר בתחום המדעים.
לגרום לתהודה וקידום הקהילתיות סביב בתי הספר.